Bildiriler tam metin halinde ve sayfa sayısı 4-6 arasında olacak şekilde aşağıda belirtilen bildiri formatına göre hazırlanarak http://tok2016.ogu.edu.tr/openconf adresindeki bildiri gönderme/değerlendirme sistemi üzerinden PDF formatında gönderilmelidir. Bildirilerin hazırlanmasında, sayfadaki Word ve LaTex şablonlarından yararlanılabilir. Ulusal Program Kurulu'nda yer alan en az 2 hakem tarafından değerlendirilen ve TOK'2016'da sunulmak üzere kabul edilen bir bildirinin basılabilmesi için bildiride yer alan en az bir yazarın kayıt yaptırması gerekmektedir. Bir yazar bir kayıt işlemi ile en fazla iki bildiri sunabilir. İkiden fazla her bir bildiri için ayrıca kayıt yapılması gerekmektedir. TOK'2016'da sunulmuş bildirilerden bazıları daha sonra EBSCO ve ULAKBİM tarafından taranan Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik özel sayısında basılacaktır.


Bildiri Formatı:
- Bildiriler A4 formatında hazırlanmalıdır.
- Başlık kısmı ve sayfa genişliğindeki şekillerin kullanımı dışında metin iki sütundan oluşmalıdır.
- Sol kenar boşluğu 20 mm.
- Sütun genişliği 80 mm.
- Sütunlar arası boşluk 10 mm.
- Üst kenar boşluğu 25 mm (ilk sayfa dışında, ilk sayfanın üst kenar boşluğu bildiri baslığına 30 mm olmalıdır).
- Metin uzunluğu (sayfa başlığı ve altlığı hariç) en fazla 235 mm.
- Sayfa başlığı ve altlığı boş bırakılmalı (TOK’2016 flash bellek için eklenecek)
- Paragraf girintisi ve satır aralıklarını örnek dosyayla (PDF) karşılaştırarak kontrol ediniz.


Başlıklar: Bölüm başlıkları kalın ve ortalanmış olmalı, başlıkta sadece ilk kelimenin baş harfi büyük, başlığın gerisi küçük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ana başlıklarla aynı formatta yalnız sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar da alt başlıklarla aynı formatta yalnız italik harflerle kalınlaştırılmadan yazılmalıdır. Bu dosyadaki örnekleri inceleyiniz. Üç dereceden fazla başlık atılamaz.

Yazı Tipi: Ana metin için Times veya Times Roman kullanılmalıdır. Önerilen karakter boyutu ve aynı zamanda kullanılabilecek en küçük boyut 9’dur. Özel haller durumunda diğer yazı karakterleri de kullanılabilir. En son PostScript dosyası oluşturulurken bütün yazı karakterlerinin eklenmesi unutulmamalıdır!

Şekiller: Bütün şekiller sütuna (veya şekil iki sütunu da kaplıyorsa sayfaya) göre ortalanmalıdır. Şekillerin başlıkları her şeklin altına yazılmalıdır. Bildirinin genel düzeni açısından şekiller ya sayfanın üst kısmında ya da alt kısmına yerleştirilmelidir. Şekillerin çizgili kutular olması tercih edilir. Şekiller koyu veya renkli bölgeler içeriyorsa, yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda düzgün basılabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Tablolar: Tipine ve kullanım amacına göre değişik tipte tablolar kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.

Denklemler: Denklemlerin her biri ayrı satırlara yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.

Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları daha sonra elektronik olarak dokümana eklenecektir. Lütfen sayfa başlığı veya altlığı koymayınız.

Kaynakça: Kaynakçanın biçimi standart IEEE kaynakça biçimidir. Kaynaklar kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Örneğin [1], [2] ve [3]…

 

 

 

 SPONSORLAR


Ana Sponsorlar:

 

Altın Sponsorlar:
Gümüş Sponsorlar:

 

 

 

 

 

 

 

Basın Sponsoru


 

DESTEK VEREN KURULUŞLAR