Kontrol Teorisi ve Yöntemler

Robotik Sistemler

– Doğrusal Kontrol Sistemleri

– Robotik Manipülatör Kontrolü

– Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

– Mobil Robotlar

– Optimal Kontrol

– Seri ve Paralel Robotlar

– PID Kontrol

– İnsansı Robotlar

– Gürbüz Kontrol

– Mikro ve Nano Robotlar

– Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri

– Sürü Zekası ve Sosyal Robotlar

– Model Öngörülü Kontrol

– Medikal Robotlar

– Kayma Kipli Kontrol

– Haptik Sistemler

– Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

– Otonom ve Zeki Robotlar

– Akıllı Kontrol Sistemleri

– Biyolojiden Esinlenmiş Robotlar

– Zaman Gecikmeli Sistemler ve Kontrolü

– Fiziksel İnsan-Robot Etkileşimi

– Kesirli Dereceli Sistemler ve Kontrolü

– Çoklu Gövde Sistemlerini Modelleme ve Kontrolü

– Sonsuz Boyutlu Sistemler ve Kontrolü

– Prostetik Robot Tasarımı ve Kontrolü

– Kaotik Sistemler ve Kontrolü

– Rehabilitasyon robotları

– Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Sistemler ve Kontrolü

– Görme Tabanlı Kontrol Sistemleri

– Hibrit Kontrol Sistemleri

– Anahtarlamalı Sistemler

Enerji Sistemleri

– Zamanla-Değişen Sistemler ve Kontrol

– Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü

– Gözetleyici Tabanlı Kontrol

– Akıllı Şebekelerde Optimizasyon ve Kontrol

– Enerji Sistemlerinde Modelleme ve Kestirim

Sistem Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol

– Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Kontrol

– Zeki Sistemlere Dayalı Yöntem ve Algoritmalar

– Elektromekanik Sistemlerin Tasarım ve Kontrolü

– Optimizasyon Modelleme ve Kontrol Uygulamaları

– Makine Öğrenmesi Tabanlı Kontrol

Otomasyon

– Evrimsel ve Sezgisel Optimizasyon ile Kontrol

– Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

– Oyun Teorisi Tabanlı Kontrol

– Enerji Sistemlerinde Otomasyon

– Dinamik Oyun Teorisi

– Scada Sistemleri

– Yapay Sinir Ağları ile Modelleme ve Kontrol

– Bina Otomasyonu

– Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol

– Hastane Otomasyonu

– Yönetim ve Üretimde Modelleme ve Optimizasyon

– Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon

   
   

Ulaşım Teknolojileri

Kontrol Uygulamaları

– Raylı Sistemler ve Kontrolü

– İnsansız Araçların Tasarımı ve Kontrolü

– Otomotiv Sistemleri ve Kontrolü

– Deniz Araçları Kontrolü

– Ayrık Olay Sistemleri

– Uçuş Dinamiği ve Kontrolü

– Ulaştırma Sistemlerinde Kontrol

– Güdümlü Sistemler

– Akıllı Ulaşım Sistemleri

– Makine Dinamiği ve Kontrolü

– Emniyetli Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları

– Biyomedikal Sistemler ve Uygulamaları

– Raylı Ulaşım Sistemlerinde Kontrol ve Kumanda Uygulamaları

– Gömülü Sistemlerde Kontrol Uygulamaları

– Çok-Araçlı Sistemler

– MEMS için Kontrol Uygulamaları

– Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Kontrol Eğitimi

– Kontrol Eğitiminde İnternet ve e-Öğrenme

Kontrol Sistem Dinamiği ve Analizi

– Sanal ve Uzaktan Lab Eğitimi ve Araçları

– Sistem Dinamiği ve Analizi

– Tele-operasyon ve Bağımsız Öğrenme

– Kararlılık ve Kararlılaştırma

– Kontrol Eğitimi için Açık Kaynaklar ve İnternette Merkezi Kaynak

– Tahmin ve Kestirim Algoritmaları

– Kontrol Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliği

– Teknik Süreçlerde Arıza Tespiti ve Gözetim

– Kontrol Eğitiminde Sanal Gerçeklik

– Arıza Kestirim Temelli Kontrol

– Müfredat, Uluslararası Programlar ve Sosyal Boyut

– Zaman Gecikmeli Sistemlerin Analizi

   
   

Ağ Tabanlı Kontrol Sistemleri

Süreç Kontrolü

– Ağ Kontrolü

– Biyolojik Süreçlerin Kontrolü

– Kooperatif Kontrol

– Çevre ve Arıtma Sistemlerinin Kontrolü

– Konsensüs Kontrol

– Isıl Sistemler ve Kontrolü

– Ağ Üzerinden Kontrol

– Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Sistemleri

– Eşzamanlama

– Kimyasal Süreçlerin Kontrolü

– Eşgüdümleme

– Değişken Empedanslı Sistemlerin Kontrolü 

 

 

 SPONSORLAR


Ana Sponsorlar:

 

Altın Sponsorlar:
Gümüş Sponsorlar:

 

 

 

 

 

 

 

Basın Sponsoru


 

DESTEK VEREN KURULUŞLAR